Persoonlijke Coaching

Blijvend resultaat
Sinds 2010 begeleid ik als coach professionals bij het realiseren van hun belangrijke (werkgerichte) doelstellingen. Mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog en mijn ervaring als trainer persoonlijke effectiviteit sluiten hierbij goed aan. Doorgaans slagen we erin succesvolle strategieën in te zetten die vlot helpen obstakels te overwinnen en persoonlijke groei te realiseren, met blijvend resultaat tot gevolg.

Bereik ook uw doel
Ik ondersteun professionals bij het effectief omgaan met een hoge werkdruk, het ontwikkelen van de eigen assertiviteit, het terugwinnen van motivatie en het versterken van concentratie, het gecontroleerd navigeren van een conflictsituatie, het overwinnen van presentatievrees en het terugbrengen van stressgevoelens en onrust.

Maatwerk 
Herkent u een van de bovenstaande doelen en wilt u graag leren hoe u deze kunt behalen? Neem contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek. We bespreken dan uw doel, wensen en verwachtingen ten aanzien van de coaching. Als u ervoor kiest om een persoonlijk coaching-traject in te gaan, dan stem ik een effectief programma van een of meerdere sessies van een uur af met u af. Mocht u om wat voor reden dan ook het traject vroegtijdig willen beëindigen, dan kan dit na iedere sessie zonder bijkomende kosten. 

Om een persoonlijk ontwikkeltraject zo nuttig mogelijk te maken, is het belangrijk dat we ons verbinden aan een duidelijk en realistisch doel, geregeld de stand van zaken evalueren en oplossingsgericht te werk gaan.

Persoonlijke coaching bied ik zowel in het Nederlands als in het Engels aan. Persoonlijke coaching bied ik ook op afstand aan via mobiele telefoon of Skype.

Lees meer

Flitscoaching

Doelgericht advies voor een effectieve samenwerking
Heeft u advies nodig over hoe u effectief kunt omgaan met bepaalde personen in uw werkomgeving? Bijvoorbeeld hoe u kunt reageren op een onvriendelijke opmerking of handeling van een collega, medewerker of leidinggevende, hoe u een lastige boodschap goed kunt overdragen, hoe u iemand evenwichtig kunt confronteren met zijn of haar gedrag of hoe u beter kunt omgaan met irritaties en onenigheden. Dan is flitscoaching de juiste keuze voor u. In korte tijd bespreken we uw situatie en adviseer ik u over effectieve strategieën, die u helpen meer grip op de situatie te krijgen en daarnaast de samenwerking positief beïnvloeden.

Aangezien dergelijke thema’s qua omvang kleiner zijn dan die van een reguliere coachsessie, start flitscoaching vanaf een half uur. Ook geldt er een sterk gereduceerd tarief. Wilt u toetsen of uw situatie geschikt is voor flitscoaching? Vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan.

Flitscoaching bied ik zowel in het Nederlands als in het Engels aan. Flitscoaching bied ik ook op afstand aan via mobiele telefoon of Skype.

Lees meer

Evidence-based brainstormen

Maak brainstormen nuttig
Veel van ons hebben wel eens meegedaan aan een brainstormsessie. Misschien moest een belangrijk probleem worden opgelost of waren er goede ideeën nodig voor een nieuw product. Wat het onderwerp ook was, grote kans dat u kennis heeft gemaakt met de volgende twee fases van het brainstormen, het divergeren en het convergeren. Tijdens het divergeren is het doel om zoveel mogelijk ideeën te bedenken. Tijdens het convergeren is het doel om de beste ideeën vervolgens te selecteren. Toch blijken veel brainstormsessies niet bijzonder nuttig. Maar waarom is dat eigenlijk?

Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen dertig jaar laat zien dat dit komt door onder andere een aantal verstorende factoren. Dit zijn “productieblokkade”, “meeliftgedrag” en “terughoudendheid”. Deze drie factoren belemmeren het ontstaan van goede ideeën. Daarnaast blijven groepen geregeld steken in de ideegeneratie-fase zonder tot actie over te gaan. Bovendien verloopt de uiteindelijke evaluatie van ideeën vaak suboptimaal, resulterend in de selectie van kwalitatief middelmatige ideeën.

Een evidence-based benadering
De “Evidence-based brainstormen” workshop omzeilt bovenstaande mankementen. Deze workshop is door mij vormgegeven op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het vergroot de kans op het creëren van goede ideeën en het algehele nut van brainstorming sessies.

In de workshop gaan we aan de slag met het onderwerp van uw keuze. Wilt u bijvoorbeeld een product of dienst door ontwikkelen, een operationeel of technisch probleem oplossen, een werkproces optimaliseren of een beleidsmatige verbetering doorvoeren? Al deze uitdagingen zijn geschikt voor deze workshop. Met behulp van praktische tools en solide creativiteitstechnieken ga ik u en uw collega’s prikkelen om met doeltreffende ideeën te komen.

Doelstellingen
In deze workshop staan de volgende doelstellingen centraal:

• Één of meerdere kansrijke ideeën voortbrengen, die u helpen doelgericht in te spelen op de uitdaging van uw keuze.
• Een implementatieplan opstellen voor één of een combinatie van deze ideeën.
• Uw team praktische en creatieve technieken leren, die zij na de workshop in het werk kunnen inzetten om hun vindingrijkheid te vergroten.

Werkwijze
Voordat we starten met het daadwerkelijke brainstormen, is het van belang de uitdaging eerst duidelijk in kaart te brengen en af te bakenen. Dit biedt een stevige basis voor de brainstorming. Mogelijk zet ik hier root cause analysis methoden en technieken bij in. Vervolgens gaan we over tot brainstormen. Dit doen we in afwisselend grotere en kleinere groepen. Tijdens het brainstormen daag ik de deelnemers uit om vanuit verschillende invalshoeken ideeën en strategieën te verzinnen. Hierbij maak ik gebruik van creativiteitstechnieken, die helpen om sturing te geven aan het gedachteproces. Tenslotte selecteren we de meest kansrijke ideeën en bereiden we de implementatiefase voor. Indien u dit wenst, kan ik u tijdens de implementatiefase verdere ondersteuning bieden.

De workshop bied ik zowel in het Nederlands als in het Engels aan. De duur is afhankelijk van uw vraagstuk en zal ongeveer een dag beslaan. Bij complexere uitdagingen kan een extra dag of dagdeel nodig blijken.

Lees meer

Evidence-based training in creativiteit

Het belang van creativiteit
Hoe kunnen we onze klanten goed blijven bedienen? Dat is een vraag die bij veel organisaties hoog op de agenda staat. De wensen en behoeften van vandaag, kunnen namelijk morgen weer anders zijn. Een nauw klantcontact onderhouden is hierbij essentieel.  Daarnaast vraagt het van ons om continu te zoeken naar verbetermogelijkheden. Denk hierbij aan verbeteringen in onze producten en diensten, maar ook aan verbeteringen in onze werkwijze. Wanneer we weten hoe we ons innovatieve denkvermogen kunnen stimuleren, dan vergroot dit de kans dat we voor het werk slimme verbeterideeën bedenken.

Wat gaan we doen? 
De training “Creativity, innovation and science” richt zich op het versterken van zowel uw creatieve prestaties als die van uw collega’s. In ongeveer twee uur behandelen we verrassende bevindingen en praktische inzichten vanuit wetenschappelijk creativiteitsonderzoek. We bespreken de rol die doelen spelen, hoe we bij onszelf originele en nuttige verbeterinzichten triggeren, en hoe we na een (korte) brainstorming vlot de meest kansrijke ideeën selecteren. Het geleerde past u meteen toe op uw eigen werksituatie en heeft daarmee direct impact op het werk. Met andere woorden, de training sluit goed aan op de praktijk.

Doelstellingen
In deze training staan de volgende doelstellingen centraal:

• Doelen kunnen stellen die innovatie stimuleren.
• Begrip van technieken die ondersteunen in het bedenken van verbetermogelijkheden.
• Vlot onderscheid kunnen aanbrengen tussen veelbelovende ideeën en kansarme ideeën.
• Meerdere verbeterideeën voor het werk of de eigen werkwijze voortbrengen.

Werkwijze
Om het voor u gemakkelijk te maken om de aandacht erbij te houden, wissel ik regelmatig tussen (korte) presentaties, discussies en oefeningen. Ook stem ik de oefeningen af op uw werksituatie. Dat helpt bij het toepassen van het geleerde. De training bied ik zowel in het Nederlands als in het Engels aan.

Lees meer

Copyright 2020. Exergy Training. Alle rechten voorbehouden.